Xinzhong Dong PhD

Professor of Neuroscience, Neurosurgery, Dermatology

 
Graduate Students

Shuhao Sun PhD Neuroscience

Jimmy Meixiong MD/PhD Neuroscience


Postdoctoral Fellows

Pamela Colleen Lavinka

Dustin Green

Priyanka Pundir

Qian Xu

Xintong Dong

Yingying Cheng

Qin Zheng

James Limjunyawong

Lab Technicians

Yixun Geng

Qi Peng

Michael Anderson

 

 

Back to faculty profiles