Paul Worley MD

Professor of Neuroscience

Lab personnel (current)

Post baccalaureate students

Ismael Gonzalez

Jessica Qiu

Carol Shi

 

Graduate students

Alexander Platero BCMB

Yang-An Chuang BCMB

Lisa Learman CMM program

 

Postdoctoral Fellows

Raozhou Lin

Jiechao Zhou

Liuqing Yang

Wenxue Liu

Min Jia

Seung-Eon Roh

 

Research Associates

Mei-Fang Xiao

Wenchi Zhang

 

Technician 

Qi Li

 


Back to faculty profiles